Şəhidlərimiz

Əliyev Etibar İslam

Doğum tarixi:1966-12-11
Vəfat etdiyi tarix:1993-08-15
Doğum yeri:Cəbrayıl

Əliyev Adil İsrafil

Doğum tarixi:1969-11-21
Vəfat etdiyi tarix:1993-08-15
Doğum yeri:Cəbrayıl

Əmiraslanov Süleyman İbrahim

Doğum tarixi:1973-01-06
Vəfat etdiyi tarix:1993-08-15
Doğum yeri:Cəbrayıl

Əmirov Xıdır İsmayıl

Doğum tarixi:1975-05-01
Vəfat etdiyi tarix:1994-01-10
Doğum yeri:Cəbrayıl

Əsgərov Xurşud Əsgər

Doğum tarixi:1974-06-06
Vəfat etdiyi tarix:1994-03-04

Doğum yeri:Cəbrayıl

Əsgərov Elxan Şəmil

Doğum tarixi:1972-05-30
Vəfat etdiyi tarix:1994-01-20

Doğum yeri:Cəbrayıl

Əsədov Fuad Qərib

Doğum tarixi:1972-08-25
Vəfat etdiyi tarix:1992-06-28
Doğum yeri:Cəbrayıl
Ağstafa