National Heroes

Əliyev Əsgər Ələkbər

Birth date:1974-11-08
Date of death:1995-03-17
Place of birth: Lankaran district, Laj village, Number and date of decree (order): № 307 - 04.04.1995

Əliyev Əmiraslan Rza

Birth date:1960-08-30
Date of death:1995-03-17
Place of birth: Naxchıvan , Number and date of decree (order): № 307 - 04.04.1995

Əmirov Faiq İsbəndiyar

Birth date:1975-06-22
Date of death:1995-03-17
Place of birth: Zaqatala district, Bahmadli village, Number and date of decree (order): № 307 - 04.04.1995

Əsgərova Salatın Əziz

Birth date:1961-12-16
Date of death:1992-06-15
Place of birth: Bakı city, Number and date of decree (order): № 294 - 06.11.1992

Əsgərova Gültəkin Məlik

Birth date:1960-11-20
Date of death:1992-06-20
Place of birth: Bakı city, Number and date of decree (order): № 31 - 20.11.1993

Əsədov Malik Hamil

Birth date:1962-06-27
Date of death:1992-01-18

Place of birth: Yevlakh district, Halvarlı village, Number and date of decree (order): № 264 - 08.10.1992

Əsədov Əsəd Soltan

Birth date:1956-03-22
Date of death:1991-10-29
Place of birth: Zangilan district, Turabad village, Number and date of decree (order): № 337 - 25.11.1992

Əsədov Rafael Əvəz

Birth date:1952-10-27
Date of death:1992-11-12
Place of birth: Ganca city, Number and date of decree (order): № 202 - 16.09.1994
Agstafa